Valentinas Antanavičius

Knyga „Valentinas Antanavičius. Gyvenimas be parado“ – tai žinomo tapytojo atsiminimų ir minčių rinkinys, papildytas autoriaus piešiniais, kolegų ir draugų nuotraukomis. Pasak V. Antanavičiaus, „kiekvieno žmogaus gyvenimas nepakartojamas. Didžiąją savo gyvenimo kelio dalį jau nukeliavau. Niekas nežino, kiek beliko. Man atrodo, kad daugeliu atvejų kūrėjo kryptį ir stilių nulemia vaikystės ir jaunystės išgyvenimai, įspūdžiai. Jausdamas, kad daug kas iš atminties pradeda dilti, bandysiu šiame rašinyje subjektyviai užfiksuoti kai kurias savo vaikystės, jaunystės ir vėlesnių patirčių nuotrupas. Neturiu jokių literatūrinių pretenzijų ir gabumų. Tebūnie šis rašinys – aiškinamasis raštas mano kūrybai“. Knygos pabaigoje pateikiami V. Antanavičiaus gyvenimo ir kūrybos faktai, parodų sąrašai, bibliografija.Knygos leidybą rėmė LR kultūros ministerija, privatūs asmenys. Sudarytojai Valentinas Antanavičius ir dr. Danutė Zovienė.

1antanavicius.jpg

XX–XXI a. sandūros Lietuvos dailė