Žurnalas Dailė

Žurnalas „Dailė . Art“ – vienintelis specializuotas leidinys Lietuvoje, skirtas fiksuoti, analizuoti ir vertinti profesionaliosios dailės procesus šalyje ir pasaulyje. To paties pavadinimo, tik kitokio turinio ir išvaizdos leidinys periodiškai ėjo nuo 1960 iki 1990 metų (išleista 30 numerių). Žurnalas atnaujintas 1997 metais, o nuo 1999-ųjų leidžiamas du kartus per metus (išeina birželio ir gruodžio mėn.). Nuo 1998-ųjų žurnalo sudarytoja – dailėtyrininkė dr. Danutė Zovienė, jo meninį apipavidalinimą, kuris pasižymi patraukliu ir santūriu maketu bei motyvuotai suformuota iliustacine dalimi, artima meno albumų principams, sukūrė E. Karpavičius. Žurnalo redakcinė taryba – LDS pirmininkas Eugenijus Nalevaika, grafikas Romas Orantas, menotyrininkai dr. Ingrida Korsakaitė, dr. Viktoras Liutkus, Nacionalinės dailės galerijos vadovė dr. Lolita Jablonskienė, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos skyriaus prezidentė Ramutė Rachlevičiūtė, Lietuvos meno gaterininkų asociacijos prezidentė Diana Stomienė. Žurnalas DAILĖ yra vienintelis, specializuotas, gausiai iliustruotas, periodinis leidinys Lietuvoje, kuriame analizuojamas šiuolaikinės dailės vyksmas, supažindinama su iškiliomis kūrėjų personalijomis, gyvu, įvairiu ir kontrastingu šalies bei pasaulio meno procesu. Žurnalas "Dailė" buvo pradėtas leisti 1960 m. ir ėjo iki 1990 m. (išleista 30 numerių). Atgaivintas 1997 m., nuo 1999 m. tapo du kartus per metus einančiu leidiniu. Ypatingą vietą žurnale užima geros kokybės kūrinių reprodukcijos bei išsamus "Kronikos" skyrius, kuriame fiksuojamos visų Lietuvos galerijų parodos, lietuvių dailininkų dalyvavimas užsienio parodose, pleneruose, o taip pat registruojami Lietuvos dailės įvykiai, nauji monumentaliosios dailės kūriniai, nauji paminklai, skulptūros etc. Siekiant įvairovės, kiekvienas žurnalo numeris varijuoja pateikiamos medžiagos aspektu, tačiau išlaikomos pagrindinės struktūrinės ašys: tema, personalijų pristatymas, iliustracijų kiekis (apytikliai 100-150 spalvotų iliustracijų), kronika.

ISSN 0130-6626

 

Dailė 2000 - 2017 m.