Antrasis - jubiliejinis šių metų žurnalo „Dailė“ numeris

Antrasis šių metų žurnalo „Dailė“ numeris – jubiliejinis. 1997 m. atkurtas žurnalas „Dailė“ gyvuoja jau 15 metų! Prieš penkiolika metų tuometinis Lietuvos daillininkų sąjungos Leidybos ir infromacijos centro vadovas Algimantas Stanislovas Kliauga ėmėsi inciatyvos atgavinti 1960–1990 m. ėjusį žurnalą „Dailė“ (leido leidykla „Vaga“). Pirmoji atkurto žurnalo sudarytoja ir redaktorė buvo dr. Skiadra Trilupaitytė, nuo 1998 m. jo sudarytoja – dr. Danutė Zovienė. Žurnalo meninį apipavidalinimą, kuris pasižymi patraukliu ir santūriu maketu bei motyvuotai suformuota iliustracine dalimi, artima meno albumų principams, sukūrė Eugenijus Karpavičius (1953–2010). Nuo 1999-ųjų žurnalas tapo periodiniu – kasmet išleidžiami du numeriai, kurių apimtis svyruoja nuo 168 iki 176 psl. Žurnalą „Dailė“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, o 2011–2013 m. žurnalas dalyvauja projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“. Tiražas 1400 egz.

Jubiliejiniame numeryje išlaikyta nusistovėjusi žurnalo struktūra:skyriuje „Tema“ poetas ir kultūrologas Julius Kelaras klausia: „Ko aš nesuprantu šiuolaikinaime mene“, skyriuje „Parodos“ aptariamos svarbiausios 2012 m. antrojo pusmečio parodos ir trečioji Vilniaus meno mugė ARTVILNIUS, skyriuje „Projektai“ – trys meno projektai, aprėpiantys konceptualius ir socialinius kūrybos momentus bei palikimo išsaugojimą. Žurnale tradiciškai supažindinama su keliomis iškiliomis kūrėjų personalijomis – skulptoriumi Gintaru Karosu, grafike Birute Stančikaite, juvelyru Aleksandru Šepkumi, keramiku Egidiju Radvensku bei Vokietijoje gyvenečiu ir kuriančiu skulptoriumi, naujojo meno atstovu Kęstučiu Svirneliu. Rubrikoje „Pasaulis“ supžindinama su I Kijevo meno bienale, pristatoma paroda dOCUMENTA (13), Vienos ir Londono meno mugės.

Šiame žurnalo numeryje įgyventintas SRTRF paremtas projektas „Palikimo ir profesionaliosios išeivijos dailės tapatumo sklaida“. Tad skyriuje „Palikimas“ itin gausu įdomių pulikacijų – prisimenamas šiemet Apapilin išėjęs JAV gyvenęs menininkas Vladislovas Žilius, šimtamečiai tapytojai Vincas Dilka ir Alfonsas Motiejūnas, minimi Domicelės Tarabildienės ir Kazio Šimonio jubiliejai. Na, ir tradiciškai išsami 2012 m. meninio gyvenimo kronika.

Gero skaitymo!

 

Dailė