Mūsų leidiniai

Dailininkų sąjungos leidykla artseria leidybinė veikla vykdoma keliomis kryptimis. Ryškiausią sudaro meno albumai, skirti Nacionalinių kultūros ir meno premijų. Laureatų kūrybos skaidai. Daugelis šių albumų įvertinti Lietuvos knygos meno konkurso premijomis ir diplomais. Tai Valentino Antanavičiaus (2002), Povilo Ričardo Vaitiekūno (2003), Leono Striogos (2004), Felikso Jakubausko (2007), Stasio Eidrigevičiaus (2011) kūrybą pristatančios monografijos. Taip pat leidykla parengė ir išleido tris meno albumus, skirtus reprezentuoti Lietuvos dailininkų sąjungos narių kūrybą („Lietuvos dailininkų sąjunga“, 2002, 2004, 2007). Leidykla yra išleidusi ir XX a. Lietuvos dailės palikimui skirtų knygų – „Antanas Samuolis“ (2006), „Antanas Mončys“ (2003), „Rimantas Daugintis“ (2007).

Žurnalas „Dailė . Art“ – vienintelis specializuotas leidinys Lietuvoje, skirtas fiksuoti, analizuoti ir vertinti profesionaliosios dailės procesus šalyje ir pasaulyje. To paties pavadinimo, tik kitokio turinio ir išvaizdos leidinys periodiškai ėjo nuo 1960 iki 1990 metų (išleista 30 numerių). Žurnalas atnaujintas 1997 metais, o nuo 1999-ųjų leidžiamas du kartus per metus (išeina birželio ir gruodžio mėn.). Nuo 1998-ųjų žurnalo sudarytoja – dailėtyrininkė dr. Danutė Zovienė, jo meninį apipavidalinimą, kuris pasižymi patraukliu ir santūriu maketu bei motyvuotai suformuota iliustacine dalimi, artima meno albumų principams, sukūrė E. Karpavičius. Žurnalo redakcinė taryba – LDS pirmininkas Eugenijus Nalevaika, grafikas Romas Orantas, menotyrininkai dr. Ingrida Korsakaitė, dr. Viktoras Liutkus, Nacionalinės dailės galerijos vadovė dr. Lolita Jablonskienė, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos skyriaus prezidentė Ramutė Rachlevičiūtė, Lietuvos meno gaterininkų asociacijos prezidentė Diana Stomienė.

Į pagrindinį