Jūratė ir Kastytis

Šių metų spalio 21 d. minimos iškilaus lietuvių poeto Maironio (Jonas Mačiulis 1862–1932) šimtosios gimimo metinės. Ta intensija Dailininkų sąjungos leidykla išleido poeto sukurtą baladę „Jūratė ir Kastytis“ (pirmoji publikacija 1920 m.) su originaliomis dailininko Šarūno Leonavičiaus iliustracijomis. Baladėje įprasmintas archajinis žmogaus ir gamtos santykis, atskleistas per mitinius vaizdinius. Dailininko sukurtos iliustracijos originaliai praplečia Maironio poemos eilėdaros romantizmą ir atskleidžia žmogaus bei jūros stichijos mitologinę genezę. Knygos leidybą rėme LR Kultūros rėmimo fondas, spausdino spaustuvė BALTOprint.Knygos tiražas 1000 egz.

ISBN 978-9986-716-84-6

Puipa1.jpg
Puipa3.jpg
Puipa4.jpg
Puipa5.jpg

Monografijos