Pirmasis 2014 - aisiais metais žurnalo „Dailė“ numeris!

Žurnalą „Dailė“ skaitykite mūsų tinklalapyje!

Romualdo Vaitiekūno kūryba

Romualdas Vaitiekūnas buvo savamokslis dailininkas ir jo negausus kūrybinis palikimas nėra vienalytis. Likę eskizų, piešinių, tapybos kūrinių. Šiame palikime išsiskiria jo tempera tapyti peizažai. Dailėtyrininko Kęstučio Šapokos nuomone, R. Vaitiekūno peizažuose galima pajusti ir Čiurlionio tapyto Raigardo slėnio melancholijos, ir Jono Šileikos tarpukario peizažų konstruktyvizmo, ir arsininkų epinio ekspresionizmo atgarsių. Jo kūrybai taip pat artimas XX a. septintojo dešimtmečio jaunų tapytojų Povilo Ričardo Vaitiekūno, Antano Martinaičio, Stankaus, Lino Katino tapybos suvokimas. Romualdas Vaitiekūnas sugebėjo intuityviai rasti savo „takelį be utilitarinės paskirties“, pasišviesdamas tik naiviu ir be galo nuoširdžiu tikėjimu kūrybos galia.

Romo Oranto kūrybai skirta knyga iš serijos „XX-XXI a. sandūros Lietuvos dailė“

Romas Orantas (1949–2012) Lietuvos knygos mene iškyla kaip originalus, savitos pasaulėjautos ir grafinio stiliaus meistras. Dailininkas kūrė grafikos darbus ir knygų iliustracijas. Ilgainiui abi šios kūrybos sritys tapo neatskiriamos. Dailininkas yra iliustravęs ir apipavidalinęs daugybę lietuvių bei užsienio autorių veikalų. Originalus jo kūrybos stilius geriausiai atsiskleidė poezijos iliustracijose. Savitas piešinio charakteris, kuriam būdinga subtilių tonų ir linijų darna, rami vaizdų ritmo slinktis, sąmoningas piešinių nebaigtumas, specifinis jautrus, beveik puntualistinis štricho pobūdis, leidžia neklystamai atpažinti Romo Oranto iliustruotas bei apipavidalintas knygas.

Knygoje publikuojami šeimos narių, kolegų ir bendraminčių atsiminimai bei nuotraukos, dr. Jolitos Liškevičienės menotyrinis tekstas, analizuojantis R. Oranto kūrybą, kūrinių reprodukcijos. Prieduose – R. Oranto kūrybos bibliografija, iliustruotų ir apipavidalintų kūrinių sąrašai.

Kristijonas Donelaitis. Poema „Metai“

Dailininkas Šarūnas Leonavičius – žinomas knygų grafikas yra sukūręs iliustracijas Gintaro Beresnevičiaus knygai „Lietuvių religija ir mitologija“ (2008), Samuelio Boguslavo Chylinskio „Biblija: Senasis Testamentas“ (2007), Maironio poemai „Jūratė ir Kastytis“ (2012). Kaskart imdamasis naujo projekto, jis originaliai įvaizdina literatūrinį tekstą, kuria ne tik įvairiomis grafikos technikomis, bet tapo aliejumis ar tempera.

Kurdamas iliustracijas Kristijono Donelaičio poemai „Metai“ dailininkas sukūrė 20 kūrinių – dvylika didelių siužetinių tapybos kompozicijų atskiroms poemos dalims – „Pavasario linksmybės“, „Vasaros darbai“, „Rudenio gėrybės“ ir „Žiemos rūpesčiai“ (popierius, aliejus, 76 x 122 cm; 76 x 63 cm, 53 x 38 cm) ir aštuonis nepalvotus piešinius. Dailininkas rėmėsi Donelaičio poemos daugiaklodiškumu, kuris jam suteikė originalių interpretacijos galimybių. Didelį dėmesį menininkas skyrė autentiškoms detalėms, K. Donelaičio gyvento laiko dvasiai.

Naujas žurnalo „Dailė“ numeris!

Nuo šiol žurnalą „Dailė“ skaitykite mūsų tinklalapyje!

Serija Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Gediminas Piekuras

Grazys.jpg

Serija Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Bronius Gražys

Grazys.jpg

Serija Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Algimantas Šlapikas