Gražiausia metų knyga - Audrius Puipa. Gyvenimo ir meno virtuozas

Kasmetiniame Lietuvos knygos meno konkurse, kuris šiemet vyko jau dvidešimtąjį kartą, pagrindinė Metų premija skirta Dailininkų sąjungos leidyklos artseria dizainerei Ramunei Januševičiūtei už Ramutės Rachlevičiūtės knygos Audrius Puipa. Gyvenimo ir meno virtuozas apipavidalinimą. Premija dizainerei, leidyklai ir spaustuvei („BALTO print“) buvo įteikta vasario 21 d. XIV tarptautinės Vilniaus knygų mugės metu. Konkursui, kurį kasmet rengia LR kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos dailininkų sąjunga ir Vilniaus dailės akademija, šiemet knygų pateikė 42 leidėjai. Šio konkurso tikslas – išrinkti geriausias meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo požiūriu Lietuvos leidyklų išleistas knygas, skatinti knygų dailininkus, leidėjus ir poligrafijos specialistus puoselėti Lietuvos knygos meną ir knygos kultūrą. Knyga Audrius Puipa. Gyvenimo ir meno virtuozas tarp 98 konkursui pateiktų knygų įvertinta kaip 2012 m. gražiausiai apipavidalintas ir atspausdintas leidinys. Dailininkų sąjungos leidykla artseria apdovanojimų Knygos meno konkursuose yra pelniusi ir anksčiau – premijomis ir diplomais buvo įvertintos Valentino Antanavičiaus (2002), Povilo Ričardo Vaitiekūno (2003), Leono Striogos (2004), Felikso Jakubausko (2007), Stasio Eidrigevičiaus (2011) kūrybą pristatančios monografijos. Didelį indėlį formuojant Dailininkų sąjungos leidyklos artseria veidą bei suvokimą apie knygos meną įnešė ilgametis leidyklos dailininkas Eugenijus Karpavičius (1953–2010).
Puipa1.jpg