Romualdas Vaitiekūnas

Romualdas Vaitiekūnas gimė 1944 m. kovo 14 d. Kaune. Būdamas 16–19 metų (1960–1963) sukūrė visus savo paveikslus. Mirė 2013 m. sausio 4 d. Kaune.

Romualdas Vaitiekūnas buvo savamokslis dailininkas ir jo negausus kūrybinis palikimas nėra vienalytis. Likę eskizų, piešinių, tapybos kūrinių. Šiame palikime išsiskiria jo tempera tapyti peizažai. Dailėtyrininko Kęstučio Šapokos nuomone, R. Vaitiekūno peizažuose galima pajusti ir Čiurlionio tapyto Raigardo slėnio melancholijos, ir Jono Šileikos tarpukario peizažų konstruktyvizmo, ir arsininkų epinio ekspresionizmo atgarsių. Jo kūrybai taip pat artimas XX a. septintojo dešimtmečio jaunų tapytojų Povilo Ričardo Vaitiekūno, Antano Martinaičio, Stankaus, Lino Katino tapybos suvokimas. Romualdas Vaitiekūnas sugebėjo intuityviai rasti savo „takelį be utilitarinės paskirties“, pasišviesdamas tik naiviu ir be galo nuoširdžiu tikėjimu kūrybos galia.

Knyga parengta ir išleista brolio tapytojo Povilo Ričardo Vaitiekūno iniciatyva.

Tiražas 500 egz.

ISBN 978-9986-716-98-3

Monografijos