XX–XXI a. sandūros Lietuvos dailė

   

VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla artseria įkurta 2003 m. Ji tęsia 1997 m. įsteigto LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centro veiklą.

Dailininkų sąjungos leidykla artseria leidžia žurnalą „Dailė“, meno albumus, knygų serijas „Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai“, „XX–XXI a. sandūros Lietuvos dailė“, monografijas, katalogus ir Lietuvos dailininkų sąjungos informacinius leidinius.

Su leidykla bendradarbiauja fotografai Kęstutis Stoškus, Arūnas Baltėnas, vertėja Irena Jomantienė, žymiausi Lietuvos menotyrininkai. Dailininkų sąjungos leidyklos artseria išleistos knygos kasmetiniuose gražiausių metų knygų konkursuose nuolat pelno premijas ir diplomus.

Serijos leidiniai

   

Orantas.jpg

Matulaite_virselis.jpg

   

Vilpisauskas.jpg

Vilpisauskas.jpg

Adasa_Skliutauskaite_virselis.jpg

   

Kisarauskiene1.jpg

Krutinis.jpg

Serys.jpg

   
Serys2.jpg

1Antanavicius.jpg

adomonis.jpg

   
   

Į pagrindinį