Vytautas Šerys

Knygoje „Vytautas Šerys, Šviesos ir šešėlių medžioklė, Medinės skulptūros“ reprodukuota apie 150 dailininko medinių skulptūrų (sudarytoja dr. Ieva Pleikienė, dailininkas Bronius Leonavičius, fotografas Kęstutis Stoškus). Knygoje matyti kaip rutuliojasi dailininko mintis, formuojasi ir transformuojasi sumanymai, skleidžiasi vaizdo sąsajos. Konstrukcinis V. Šerio mąstymas didžia dalimi remiasi į du klodus: kaimo architektūros struktūras ir krikščioniškuosius simbolius, jį veikia ir natūros motyvai. Knygoje spausdinami V. Šerio kolegų ir draugų – Alfonso Andriuskevičiaus, Viktoro Liutkaus ir Algimanto Jono Kuros atsiminimai, archyvinės šeimos nuotraukos ir išsamus kūrinių katalogas bei informaciniai priedai (biografija, personalinių ir grupinių parodų sąrašai, rinktinė bibliografija), yra santrauka anglų kalba.

Serys_knygos.jpg
Serys_knygos.jpg

XX–XXI a. sandūros Lietuvos dailė