Eglė Vertelkaitė

Grafikė. Eglė Vertelkaitė – Lietuvos meno pasaulyje šiandien puikiai žinoma menininkė, nuolat tobulinanti grafikos raiškos priemones ir naujas technikas, išradingai improvizuojanti ir stebinanti žiūrovus. Ji taip pat yra interjerų dekoruotoja, o pastaraisiais metais daugeliui įsiminė ir kaip renginių viešojoje erdvėje kuratorė; už visuomenės dėmesio sulaukusį Literatų gatvės projektą Vilniuje 2009 m. dailininkė pelnė Vilniaus miesto apdovanojimą – Šv. Kristoforo statulėlę.Eglė Vertelkaitė gali būti priskiriama prie tos lietuvių moterų dailininkių kartos, kuri siekė vizualinės kalbos naujovių: išryškino šiuolaikinės verbalinės kultūros reikšmę vaizde ir ligi tol įprastus nostalgiškus bei romantinius motyvus praturtino naujais ironijos, klasikinių bei kičinių motyvų deriniais. Moteriškos patirties analizė jų kūryboje rodo sąmoningą žingsnį feminizmo ir kritinių šiuolaikinio meno teorijų refleksijos link.

Teksto autorė Skaidra Trilupaitytė, sudarytojos Eglė Vertelakitė ir Ramunė Januševičiūtė, vertėja Irena Jomantienė, projekto vadovė Danutė Zovienė.

Rėmė LR kultūros rėmimo fondas.

Spausdino UAB BALTOprintas, tiražas 700 egz.

Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla artseria, 2012, 96 p. (su įklijomis)

ISBN 978-9986-716-88-4

Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai