SERIJOS

Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai

Contemporary Lithuanian Artists

Knygų serija „Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai“ pradėta  leisti  2001  m.  Šios  serijos  knygos  nėra  tapatintinos  su  parodos katalogais,  tačiau  jos  nepretenduoja  ir  į  didelius  albumus.  Dėmesys  sutelkiamas  į  pasirinkto  autoriaus  kūrybos  vertę, autentiškumą, svarbą nūdieniame meno kontekste. Kiekvienoje knygoje yra dailininko kūrybos apžvalga (lietuvių ir anglų kalbomis), albuminėje knygos dalyje publikuojami reikšmingiausi kūriniai, kataloginėje – išsami dokumentacija: trumpa biografija,  sukurtų  kūrinių  (lietuvių  ir  anglų  k.)  ir  parodų  sąrašas,  bibliografija  (lietuvių  k.). 

Šioje serijoje išleistos skulptoriaus Petro Mazūro, monumentalistės Nijolės Vilutytės, grafiko Audriaus  Puipos  (2001),  tapytojo  Arvydo Šaltenio, tekstilininkės Zinaidos Vogėlienės, keramikės Aldonos Keturakienės (2002), tapytojo Romano Vilkausko, grafiko Mikalojaus Povilo Vilučio (2003), skulptoriaus Stasio Žirgulio, grafikės Danutės Gražienės, vitražisto Broniaus Bružo (2004), skulptoriaus Algirdo Boso, tapytojo Mindaugo Skudučio, metalo dailininko Romualdo Inčirausko, tapytojos Jūratės Mykolaitytės (2005), tekstilininkės Eglės Gandos Bogdanienės, tapytojos Marijos Teresės Rožanskaitės (2006), tapytojos Audronės Petrašiūnaitės, skulptoriaus Arvydo Ališankos (2007), juvelyro Sigito Virpilaičio, grafiko Egidijaus Rudinsko, grafikės  Nijolės  Šaltenytės (2008), tapytojo  Henriko  Natalevičiaus,  tekstilininkės  Linos  Jonikės  ir keramikės  Dalios  Laučkaitės-Jakimavičienės  (2009), Eglės Kuckaitės, Gintaro Palemono Janonio (2010), Vytauto Mockaičio, Osvaldo Jablonskio (2011), Vyganto Paukštės, Eglės Vertelkaitės (2012), Broniaus Gražio, Gedimino Piekuro, Algimanto Šlapiko (2013), Andriaus Giedrimo ir Konstancijos Dzimidavičienės (2014) kūrybos knygos.

XX-XXI a. sandūros Lietuvos dailė

Lietuvių dailės klasikų kūrybai skirta serija ir atskiri leidiniai


Knygų serija „XX–XXI a. sandūros Lietuvos dailė“ pradėta leisti 2008 m.

Parengtos ir išleistos Saulės Kisarauskienės, Vaclovo Krutinio, Juozo Adomonio, Vytauto Šerio, Adasos Skliutauskaitės, Alfonso Vilpišausko, Rimo Zigmo Bičiūno ir Romo Oranto kūrybos knygos.