Viskas yra muzika

Feliksas Bajoras

Feliksas Bajoras - garsų meno ir teatro žmogus, neišnykstantis vardas kritikų rašiniuose, teatrų ir koncertų salių kuluaruose, privačiuose meno žmonių pokalbiuose. Sudėtinga ir gana vieniša kūrėjo figūra, siekianti perfekcionizmo ir beveik neįmanomos muzikos atlikimo precizikos. Egocentrikas, nepripažįstąs kompromiso, todėl nesidrovįs moralizuoti, nes be galo tiksliai diagnozuoja skambančios muzikos/kalbos kokybę.

Feliksas Bajoras - garsų meno ir teatro žmogus, neišnykstantis vardas kritikų rašiniuose, teatrų ir koncertų salių kuluaruose, privačiuose meno žmonių pokalbiuose. Sudėtinga ir gana vieniša kūrėjo figūra, siekianti perfekcionizmo ir beveik neįmanomos muzikos atlikimo precizikos. Egocentrikas, nepripažįstąs kompromiso, todėl nesidrovįs moralizuoti, nes be galo tiksliai diagnozuoja skambančios muzikos/kalbos kokybę.