Leonas Strioga

Albumas „Leonas Strioga“ (2004) išsamiai pristato įtakingo ir žymaus Lietuvos skulptoriaus Leono Striogos meninę kūrybą, kuri knygoje aptarta laikantis chronologinio nuoseklumo. Sudarytoja bei tekstų autorė Giedrė Jankevičiūtė interpretuoja ir vertina L. Striogos kūrinius remdamasi paties dailininko pasisakymais bei jo dienoraščio ištraukomis. Tai suteikia dailės kritikės įžvalgoms tam tikrą dokumentinį pobūdį ir tuo pačiu – daugiau autentiškumo. Siekiant išplėsti knygos funkcijas parengti priedai, kuriuose suregistruota didžioji dauguma Striogos skulptūrų, pateiktas parodų sąrašas ir bibliografija (sudarė Dalia Stiogienė ir Stasė Jomantienė). Projekto vadovė dr. Danutė Zovienė, dailininkas Eugenijus Karpavičius, fotografas – Kęstutis Stoškus.

2004 m. Lietuvos knygos meno konkurse albumas įvertintas Antrąja premija.                    Knygos dailininkas Eugenijus Karpavičius

Albumas 136 p., yra reziumė anglų kalba,            tiražas 1000 egz.,                                                    formatas 240 x 310 mm, kietas įrišimas su aplanku. Leidybą rėmė LR kultūros ministerija,                      spausdino UAB „Sapnų sala“.