Alfonsas Vilpišauskas

Alfonsas Vilpišauskas – vienas ryškiausių dabartinės Lietuvos ekspresionistinės tapybos atstovų, tapytojas grynuolis, kuriam visada užteko klasikinių dailininko priemonių – drobės, dažų ir teptuko – išsakyti savąją etiką ir filosofiją. Jis – vitališkas, jautriaakis koloristas, tapybinio gesto, spalvų konstrukcijų ir ritmų orkestruotės meistras. Lietuvos tapyboje Alfonsas Vilpišauskas atlieka klasikinę modernizmo menininko misiją: visad per save, per autentišką ir vieninintelį santykį su pasauliu, vidinės būtinybės spiriamas, jis suranda tikrai savitą minties įkūnijimo būdą. Todėl jau seniai yra lietuviškosios tapybos Maestro. Jo kūryba šiandien – pripažinta lietuvių tapybos klasika. Dailininko paveiksluose yra „Ars’o“ patirties ir tautodailės tradicijų atšvaitų, spalviškai turtinguose deriniuose atsispindi tikrovės perkūrimo džiaugsmas ir susižavėjimas kūrinijos grožiu.

Teksto autorė Rasa Andriušytė-Žukienė, sudarytojas Alfonsas Vilpišauskas ir Danutė Zovienė, dizainerė Ramunė Januševičiūtė, vertėja Irena Jomantienė, projekto vadovė Danutė Zovienė.         

Rėmė LR kultūros rėmimo fondas.                                                  Spausdino UAB „Spaudos praktika“, tiražas 700 egz.                     Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla artseria, 2012, 152 p.


Teksto autorė Rasa Andriušytė-Žukienė, sudarytojas Alfonsas Vilpišauskas ir Danutė Zovienė, dizainerė Ramunė Januševičiūtė, vertėja Irena Jomantienė, projekto vadovė Danutė Zovienė.         

Rėmė LR kultūros rėmimo fondas.                                                  Spausdino UAB „Spaudos praktika“, tiražas 700 egz.                     Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla artseria, 2012, 152 p.