Dalia Matulaitė

Lietuvių skulptūros kontekste Dalią  Matulaitę galima vadinti tautos atmintį žadinančia ir lituanistinį paveldą branginančia kūrėja. Menininkės kūrybą tyrinėjęs kultūrologas Almantas Samalavičius teigia: "Dalios Matulaitės kūrybą apibūdinčiau kaip atvirą ir labai prasmingą dialogą, kuris vienu metu plėtojamas su keliais pašnekovais: senųjų kultūrų paveldu, modernizmo skulptūros tradicija ir galų gale su šiuolaikinės kultūros aplinka"