Rimantas Daugintis

Monografijoje–albume „Rimantas Daugintis“ (2007) pristatoma įvairialypė anksti iš gyvenimo išėjusio skulptoriaus (1944–1990) kūryba. Pasak dailėtyrininkė Gražinos Kliaugienės jis „kūrė įvairiausio žanro darbus – nuo paminklų iki medalių. Įvairiausi pasaulio pavidalai – nuo iškilmės iki juoko – atsispindi ir jo kūriniuose. Beje, tai gal vienintelis mūsų skulptorius, kurio humoro jausmas griovė įsigalėjusį „tauraus skulptūros meno“ mitą. Dauginčio mąstysenos paradoksalumas, saiko ir skonio jausmas tarsi peržengė nematomą „humoristinės skulptūros“ barjerą“. Knygoje publikuojami svarbiausi skulptoriaus darbai viešosios erdvėse, mažoji plastika, yra išsamus kūrinių katalogas. Menotyrinis tekstas Ievos Pleikienės, esė – Mykolas Karčiauskas. 128 p. knygos tiražas 500 egz., formatas 210 x 270 mm, kietas įrišimas su aplanku.

2007 m. Lietuvos knygos meno konkurse albumas įvertintas Lietuvos dailininkų sąjungos premija. Knygos dailininkas Eugenijus Karpavičius

Sudarytojos Daiva Daugintienė ir dr. Danutė Zovienė          Metai:2007                                                                                              ISBN 978-9986-716-57-0

Sudarytojos Daiva Daugintienė ir dr. Danutė Zovienė          Metai:2007                                                                                              ISBN 978-9986-716-57-0