Žurnalas DAILĖ

Žurnalas DAILĖ yra periodinis, specializuotas leidinys, skirtas fiksuoti, analizuoti ir vertinti profesionaliosios dailės procesus šalyje ir pasaulyje. To paties pavadinimo, tik kitokio turinio ir apipavidalinimo leidinys periodiškai ėjo nuo 1960 iki 1990 metų. Žurnalas atnaujintas 1997 metais, o nuo 1999-ųjų buvo leidžiamas du kartus per metus. Dabar publikuojamas keturis kartus per metus.

1998 - 2014 m. žurnalo sudarytoja buvo dailėtyrininkė dr. Danutė Zovienė, 2015 m. Aistė Paulina Virbickaitė, 2016-2017 m. Karolina Tomkevičiūtė, nuo 2018 iki 2020 m. Birutė Pankūnaitė.  Nuo 2021 m. žurnalo sudarytojas yra dailėtyrininkas, kuratorius Ignas Kazakevičius.

Žurnalo redakcinė taryba – Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė, dailėtyrininkė, Nacionalinės dailės galerijos vadovė dr. Lolita Jablonskienė, Lietuvos meno galerininkų asociacijos prezidentė Diana Stomienė, Lietuvos AICA skyriaus narė Dovilė Tumpytė,  dailėtyrininkės Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė, Evelina Januškaitė-Krupavičė ir Saulė Mažeikaitė-Teiberė.

Žurnalą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.